3/14/2006

وقتي ادم يه آسمون پر از ستاره از كسي يادگاري داشته باشه ،
ديگه دلتنگي معني نداره .

3/12/2006

ديروز كجا بودي ؟ . . .
خوب كه چي ؟
فردا كجايي ؟ . . .
خوب كه چي ؟
الان كجايي ؟

پيش تو .

3/11/2006

دلم مي خواست روز جهاني زن رو تبريك بگم
دلم مي خواست واسه يه فرداي بدون تبعيض دعا كنم
ولي حالا ديگه هيچي دلم نمي خواد ، هيچي
بيانيه پاياني تجمع ديروز پارك دانشجو :
1. ما زنان ايران زمين خواستار برقراري حكومتي منبعث از آرا آزاد مردم ايران هستيم با حكومتي دمكراتيك و سكولار.
2. ما خواستار حقوق مساوي در همه پهنه هاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي با مردان هستيم.
3. ما خواستار لغو كليه مجازاته اي وحشيانه عليه زنان ايراني ، از جمله سنگسار ، اعدام و شلاق هستيم.
4. ما خواستار به رسميت شناخته شدن حق انتخاب كردن و انتخاب شدن ، حق انتخاب آزادي پوشش ، حق انتخاب آزاد شغل و حق طلاق و ... هستيم.
5. ما خواستار جامعه اي صلح جو و عاري از سلاح اتمي مي باشيم.

3/09/2006

كاشكي يه نگاه هم به خودت مي انداختي .

3/08/2006

ابرها خيلي قشنگند

می گفت ابر ها خيلی قشنگند ٫ خوش به حال خلبان ها که می تونن ابر ها را از بالا هم ببينند . فکر کنم خيلی لذت بخش باشه وقتی که همه سر بالا می کنند و می بينند هوا ابريه و اونوقت يک سری هستند که وقتی سربالا می کنند ستاره های چشمک زن را می بينند و برای ديدن ابر ها بايد سرشان را خم کنند .فقط نگاهش کردم و هيچ نگفتم و به آسمان خيره شدم . پنداری که به گفته های او می انديشم ولی توی دلم گفتم بيچاره خلبان ها ٫ آدمی که توی يک اتاقک فلزی نشسته و مسئوليت جان صدها نفر را بر دوش دارد مگر می تواند از ديدن ابر ها لذت ببرد . حتی اگر هم بتواند به ابر ها نگاهی بياندازد بی شک نمی تواند بر فراز ابر ها يک جائی بايستد و يک شکم سير به اطراف نگاه کند و از عظمت وشکوه طبيعت لذت ببرد و در اوج بودن را به معنی واقعی کلمه بفهمد .به نظر من خوش به حال اونهائی که می توانند راحت بنشينند و از بالا ابر ها را نگاه کنند.
شروين آريان فرد .

3/06/2006

يادت باشه

اينجا يه نفر هست كه به تو احتياج داره
يه نفر كه بدبختانه يا خوشبختانه تو رو دوست داره .
سالاد فصل

3/02/2006


راهو ميشناسم
پا ندارم .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]