4/29/2006

سپيد جوانه ميزنم اين روزها
بي تو
بي صدا
بي نشاط

مو به مو .

4/22/2006

اندازه يه دنيا دوستت دارم
و اين موضوع هيچ ربطي به تو نداره .

4/20/2006


هيچكي اونو دوس نداره ، حتي بچه ها كه همه چي رو دوس دارن .
كلاغا يي هم كه رو شونش مي شينن ، همچي كه خستگي شون
در ميره زودي مي پرن هوا ، چه برسه به بقيه پرنده ها .
خداييش بي پرنده زندگي كردن مشكله .
تازه دهقان پير هم كه گهگاهي دستي به سر و روش ميكشه و
كلاهشو صاف و صوف ميكنه ، واسه اينه كه لازمش داره
وگرنه اونم بهش نمياد كه زياد علاقه اي بهش داشته باشه .
اينو از تو نگاش ميشه خوند .
از همه بدتر اينكه نه چشم درست و درموني داره كه اگه يه وختا
بغضش گرفت بتونه باهاش گريه كنه و نه دلي كه با گريه آروم بگيره .
طفلكي مترسك .
.
.
.
عكس از روستاي دما ب

4/17/2006

تو حياط خلوت پشت خونمون
يه دفعه يه موج ناز و آبي زد
دلمو زير و رو كرد
نفس داغ تو قلب تشنه مو
از عطش سوزوند و خاكستري كرد
دستام اعتماد و با دستاي تو ديكته نوشت
تن تو نگاهمو ديوونه كرد
از حياط خلوت پشت خونمون
با تو رفتم آسمون
بي تو افتادم رو خاك
روي اين خاك خراب
ميون يه دنيا بخت نا مراد
كنار يه عالمه دوستاي ناب !
كه همه منتظر لحظه ي افتادنتن
...
تو حياط خلوت پشت خونمون
هنوزم منتظرم .

4/15/2006

وقت من كم بود و خودم هم بي حوصله و خسته
سر تو شلوغ بود و خودت هم بي خيال
اين جوري بود كه راهمون از هم جدا شد .

4/12/2006

با تو به صفر مي رسم
بي تو به انتها .

4/08/2006

دیدی بعضی وقتا هر کاری می کنی و به هر دری می زنی
دو دو تا چهار تا نمی شه .

4/06/2006

اختلاف من با خدا فقط به اندازه يه مثبت و منفيه
اون چيزايي رو كه من دوست دارم ، يا بهم نميده
يا اينكه از آخر ميده .
ظاهرا كه اختلاف مهمي نيست .

4/04/2006

كاشكي ميشد
تو اين بهار
تو هم جوونه ميزدي .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]