9/24/2006

اگه تصوير تو ، تو دلم مبهم و خط خطيه
تقصير خودمه
بايد اول قابش مي كردم .

9/20/2006

( ادامه پست قبل )
.
راه اول : شما مي توانيد با خالي كردن آب استخر و با خيال راحت سيگارتان را مطابق ميلتان روشن كنيد . در اين صورت شما شخصي خودخواه و لجباز هستيد كه براي رسيدن به هدفتان حاضريد هر چيزي را ويران كنيد .
راه دوم : با ايمان به اينكه هيچ كاري نشدني نيست و مهم اينه كه انسان چيزي رو بخواد ، همون ته بنشينيد و به تلاشتان ادامه بدهيد . در اين صورت شما ( البته با عرض معذرت ) فردي احمق هستيد كه حاضريد عمر خود را تباه كنيد ولي ذره اي به خود و مغز خود فشار نياوريد ، در واقع شما ول معطل هستيد .
راه سوم : بي خيال سيگار كشيدن مي شويد و به مضرات آن فكر مي كنيد . در اين صورت شما فردي بزدل ، محافظه كار و نان به نرخ روز خور هستيد كه جرات برخورد با هيچ مشكلي را نداريد .
راه چهارم : سيگار و كبريت خيس خورده تان را ته استخر رها مي كنيد و پس از تعويض لباسها و يه صفايي به سر و صورت و كلي ادكلن مالي ، به خانه همسايه يا يكي از آشنايان مي رويد و خود را به بازي ورق و يا تخته نرد دعوت مي كنيد كه صد البته حين بازي از سيگار و نوشيدني نبايد غافل شد . در اين صورت هم شما فردي خائن و به اصطلاح دودره باز هستيد كه به هيچ يك از اصول پايبند نيستيد و در نهايت نامردي و بي معرفتي فقط به هدفتان فكر مي كنيد .
.
.
پي نوشت : نتيجه گيري ندارد .

9/19/2006

خداييش ته استخر پر آب سيگار روشن كردن ، كار سختيه .

9/16/2006

_ : من شرك كنده و بد تركيبي رو مي شناسم كه با هر بوسه دل
بيقرارش بيشتر مي گيرد .
_ : عزيزم ايني كه نوشتي يعني چي ؟
_ : يعني اينكه . .. اووووم مي دوني عزيزم ، يني اينكه كوفت
يني مرض ، يني زهر مار ، يني درد بي درمون ، يني بي خيال.
حالا فهميدي يعني چي ؟

9/12/2006

آگهي بازرگاني


قابل توجه . . .
تعدادي ماسك فرشته مهربان رسيد .


پي نوشت : نشتابيد ، نا محدود است .

9/07/2006

عزيزم تو گوهر يكدانه اي هستي كه كلكسيون بيزاري هاي
مرا تكميل كرده اي .

9/05/2006

من يه عمره كه مي خوام تو يه چيزايي رو بفهمي و تو هيچ وقت نفهميدي .
اين يعني اينكه : اوني كه نمي فهمه منم نه تو .

9/02/2006


" خرم آن روز كزين منزل ويران بروم "

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]