6/21/2006

من ميگم : دلم برات تنگ شده
و تو فكر مي كني كه دوستت دارم .

Comments:
yade ye khatere ghadimi oftadam. dige injori fek nemikonam.:)
 
شـــك نكن كه همينطوره؛ وگرنه مريض كه نيستيم
 
اره...فرق دارن... ميدوني آدمها اين رو بيشتر احمقند تا فهميده... نمي فهمين.
 
هر کی به فکر خویشه
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]